1کام 2 کام
1کام 2 کام

سلام و درود
وبسایت یکام دوکام صرفا  یک وبسایت ثبت آگهی بوده و پس از ثبت آگهی و پرداخت ، پس از بررسی در همان روز  آگهی تایید و منتشر می شود.
و با توجه به سبک کاری سایت ، شماره تماس و پشتیبانی آنلاین وجود ندارد.
کاربران باید مسائل امنیتی معامله را در نظر بگیرند و به هیچ عنوان قبل از رویت و تست محصول مبلغی واریز نکنند.